Traffic

08/04/2009

אני אומר שהכל נותר בעינו, כך אני מרגיש

והייתי רוצה לראות בצבע חדש דברים חדשים

אולי שיהיה נוצץ

אני עדיין הולך, הפסקתי לנסות לעוף

יש אור בכל יום פה

ישנים בכל לילה

Advertisements

Love

08/03/2009

אישה יושבת בביתו של אישה, תחת מאור מנורה. אישה תופרת את בגדי אישה, תחת מאור מנורה. אישה ואישה, איש ואשתו. הוא עבד לאדמה והיא עבד לו. איש מגדל קישואים ואשתו קישואים מבשלת. בלילות אור מועט בבית אותו איש. פנס נפט לאיש הבודק לוליו, נרות שעווה לאשתו המשכיבה ילדיו לישון. בחצות היום והמחר במיטתם מקיימים האישה ואישה יחסי מין אחת לשבוע, ביומו השלישי. היום יום ראשון

Age of Goodness

07/27/2009

פשוט כך

במקום בו מגוללים קורותי אני כורת גומה חדשה של סיפורים

כך שמהיום אני רוצה לחייך

כך שמהיום אני רוצה לנופף בידי כבזוג כנפיים

כך שמהיום אני אוהב

מילים מילים שדרכים ישנות מכאיבות לי כשאני הולך בדרכן

אני פשוט רוצה להשתחרר